Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова.

  Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку

  народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід,

почування.

                                                                       Панас Мирний.

 

1

3

2

4