Психологічна служба ліцею

У своїй    роботі  працівники   психологічної  служби  ліцею керуються Конвенцією ООН « Про права дитини» та вимогами Етичного  кодексу психолога, дотримуються педагогічної етики, пропагують  здоровий спосіб життя, зберігають  професійну  таємницю, будують свою діяльність  на основі  доброзичливості та довіри.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГА КОРШІВСЬКОГО ПРОФЕСІНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Діяльність  психолога ліцею є створення психолого-педагогічних умов, що забезпечуює духовний розвиток кожного підлітка, душевний комфорт, що є основою психологічного здоров’я.

Головна  мета пов’язана, перш за все, з повноцінним психічним і особистісним розвитком кожного підлітка у процесі професійного становлення учнів і опанування ними майбутньої професії.

Завдання  психолога є сприяння психічному, психофізичному і особистісному розвитку підлітків у процесі навчання.

Практичний психолог ліцею Іванюк Лілія Михайлівна

Дні тижня Інтервали робочого дня 
Понеділок 8,30 – 17,30
Вівторок 8,30 – 17,30
Середа 8,30 – 17,30
Четвер 8,30 – 17,30
П’ятниця 8,30 – 17,30

Звернутись  можна за телефоном 0975532903

childhotline.ukraine

14576

 

Call2