ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗМІСТУ

І. Загальні документи з питань ПТО

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103.

Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1723-р.

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 №65.

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999  № 956.

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1614.

Тимчасове положення про професійний ліцей, затверджене наказом МОН України від 17.10.2002 №587.

Указ Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Рекомендації щодо призначення та звільнення керівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих МОН, схвалені наказом МОН України від 17.02.2010 №119.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930.

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522.

Розпорядження КМУ від 21.01.2009 №42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними  закладами, підпорядкованими МОН»

Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затверджене постановою КМУ від 07.04.98 №458.

Указ Президента України від 08.05.1996 №322 «Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні» (на 1996 – 2000 рр.)

Положення про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджене постановою КМУ від 05.04.1994 №228.

Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240.

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом МОН України від 23.03.2005 р. №178.

Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів, затверджений наказом МОН України від 25.01.2008 № 34.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінфіну України від 28.06.1993 р. № 43.

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом МОН України

 ІІ. Організація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1117.

Наказ МОН України від 16.05.2006 №373 «Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 30.05.2006 №419.

Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства, затверджене наказом МОН України від 10.07.2006 №527

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 18.02.2008 №94.

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 14.04.2008   №319.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН України від 05.05.2008 №371.

Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 29.05.2008  № 479

Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, затверджені наказом МОН від 26.01.2011 №59

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.1994 № 130.

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики зі змінами, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №770.

Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджене наказом Мінпраці України, Міносвіти України від 31.12.1998 №201/469.

Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 №784.

зображення_2023-02-09_143429358