Із організацією колгоспів і машинно-тракторних станцій  на Прикарпатті  та освоєння цілинних земель Казахстану виникла гостра потреба у підготовці кадрів для роботи на тракторах, комбайнах та іншій сільськогосподарській техніці.

З цією метою з листопада 1954 року  в Калуші   в ремісничому училищі механізації сільського господарства №9 було розпочало навчання трактористів-машиністів, а згодом і механіків-комбайнерів.

Після ліквідації Коршівського району 24 травня 1959 року Калуське ремісниче училище № 9 перебазовують до Коршева і дістало назву Коршівського училища механізації сільського господарства № 2 (УМСГ- 2). В дальнішому Коршівське училище механізації змінювало свою назву і нумерацію: СПТУ №5 (з січня 1964), СПТУ №14 (з листопада 1966 року), СПТУ №2 (з листопада 1969 року), ССПТУ №2 (з вересня 1976 року), СПТУ №32 (з серпня 1984 року), ПТУ №32 (з січня 1995 року).

Навчальні корпуси, лабораторії та гуртожитки училища розмістилися на базі бувшої МТС (РТС) та в адміністративних районних будинках. Не дивлячись на складні умови організаційного періоду колектив училища своєчасно і організовано розпочав свій перший навчальний рік по спеціальностях тракторист – машиніст, а через два роки і механік – комбайнер.

В зв′язку із розширенням навчальної бази підготовки трактористів – машиністів і організації учбового господарства училища в березні 1961 року Коршівському  УМСГ  №2 було передано в постійне користування 182.55 га  земель с-г артілі «Зоря комунізму».

Сільське господарство колгоспів і радгоспів потребувало також спеціалістів тваринницьких ферм. Це завдання з 1962 року було покладено також і на Коршівське училище.

З початку 1960-х років партія і уряд ставили завдання перед колгоспами області освоювати громадські землі які мали кущі і рідколісся,  вирівнювати русла місцевих річок, осушувати заплави цих річок та вводити їх у колгоспну сівозміну. Під меліорацію підпадали і інші  орні площі  колгоспів. З цією метою з середини 60-х років Коршівське училище  розпочало підготовку механіків меліоративних і ірригаційних робіт та агролісомеліораторів.

Для проведення навчання спеціалістів з професій училища педагогічний колектив розширював навчальну базу, лабораторії  та доповнював їх машинами, агрегатами і розрізами відповідних спеціальностей. У  найбільш напружені періоди польових  робіт училище допомагало технікою і спеціалістами ближнім колгоспам у проведенні польових і збиральних робіт, а також меліоративних заходів і освоєння полів з-під чагарників.

Випускники училища проходили практику роботи із технікою в сільськогосподарських підприємствах області та разом із наставниками – майстрами виробничого навчання  в Казахстані.

Учні, що навчались в училищі одержували робітничу спеціалізацію. Середню шкільну освіту в ті часи здобували в середній школі з денною або вечірньою формою навчання.

В 1976 році в Коршеві було введено в експлуатацію новий навчально-побутовий корпус на 420 учнівських місць.  З того ж часу Коршівське СПТУ№32 розпочало підготовку робітничих кадрів для сільського господарства  з одночасним здобуттям учнями середньої освіти на базі 8-ми класів школи та підготовку і перепідготовку кадрів для роботи з новою високоенергетичною технікою та обладнанням.

В 1977 році  в училищі було введено в дію типовий 5-ти поверховий учнівський гуртожиток боксового типу.  В цьому ж гуртожитку була розміщена бібліотека училища з читальним залом  та медпунктом. У 1987 та 1989 були введені в експлуатацію два нові типові 4-ох поверхові гуртожитки коридорного типу.

З 1989 року керівництвом  училища та облуправлінням профтехосвіти  було виготовлено  проектна документація  типових навчальних лабораторій училища  механізації сільського господарства. Однак  через відсутність фінансування та зміну  державного устрою з 1991 року роботи  з будівництва нової навчальної бази  так і не було розпочато.

З 1991 року розпочинається підготовка робітничих кадрів для незалежної України. Однак  разом із політичним  та патріотичним піднесенням, пов′язаним із проголошенням незалежності України, припинилось державне фінансування  витрат на поповнення та утримання матеріально-технічної бази підготовки учнів, утримання навчальних приміщень та гуртожитків. Однак колектив училища старався утримувати  училище в добрих традиціях попередніх років.

З вересня 1992 року училище почало навчати  спеціалістів з професій «Плодоовочівник» та професій «Фермер». Однак через відсутність коштів на розширення навчально-матеріальної бази з даних професій навчання  подальшого набору  із цих спеціальностей з часом не проводилось.

Починаючи з нового століття  училище почало здійснювати підготовку спеціалістів для потреб громадського харчування (кухарі)  і  транспорту (слюсарі по ремонту автомобілів, водії автомобілів).  З 2005 року училище здійснювало підготовку учнів по спеціальності кухар-кондитер, а з 2009 року і кухар-офіціант.

На виконання державної програми перепідготовки робітничих кадрів з числа незайнятого населення в ряді років училище здійснювало професійну  підготовку слухачів курсів кухарів, слюсарів по ремонту автомобілів та трактористів-машиністів згідно договорів з Івано-Франківським обласним центром зайнятості.

На сьогодні в ліцею працює 53 педагогічні працівники. Кваліфікація майстрів та викладачів ліцею забезпечує ефективну роботу по навчанню і вихованню учнів. Майже половину із них мають високі педагогічні звання і категорії. Більша частина майстрів виробничого навчання та викладачів – це випускники училища різних років. Плинності кадрів серед педагогічного колективу практично немає.  З початком навчання нових спеціальностей (кухар та кухар-кондитер) відбулось часткове оновлення педкадрів нової спеціальності.

В ліцею постійно поповнюється навчально-виробнича база усіх спеціальностей, по яких здійснюється підготовка учнів. Виробнича діяльність ліцею спрямована на покращення навчально-методичного та матеріального забезпечення ліцею.

В 2004 році за кошти позабюджетного грошового фонду було придбано перший комп’ютер для ведення ділової та бухгалтерської документації. У грудні 2005 року отримано навчально-комп’ютерний комплекс в рамках Державної програми комп’ютеризації навчальних закладів, а через рік і комп’ютеризоване обладнання з імперативною дошкою хімічного кабінету.

Ліцей  має велику традицію в організації художньої самодіяльності. Виховання учнів ведеться в дусі національної єдності, гордості за свій народ, його славну історію, любові до рідного краю шляхом залучення учнів до різноманітних видів виховної і педагогічної діяльності. Значна увага в ліцею приділяється правовиховній роботі та профілактиці правопорушень. Заслуговує увагу організація учнівського самоврядування в колективах учнівських груп та секцій гуртожитку.

Великого значення в ліцею приділяється спорту. Вихованці училища та команди працівників ліцею неодноразово були і є призерами спортивних змагань та спартакіад училищ області.

Ліцей готує згідно ліцензійного обсягу кваліфікованих працівників для сільського господарства, транспорту та підприємств громадського харчування.  Впродовж років Коршівське училище здійснювало підготовку більше 17 тисяч учнів. Випускники училища  працюють в різних галузях народного господарства України.  Для підготовки і навчання учнів робітничим спеціальностям в училищі створена відповідна навчально-виробнича база, яка відповідає вимогам навчальних планів,  програм та кваліфікаційних характеристик.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про зміну типу і найменування» від вересня 2011 року Коршівське професійно-технічне — училище №32  перейменовано у Державний начальний заклад «Коршівський професійний аграрний ліцей».