Положення про гуртожиток

ПАСПОРТ ГУРТОЖИТКУ

IMG_6461-EFFECTS

 1. 8 секцій
 2. Жилі кімнати — 50
 3. Туалет на кожну секцію
 4. 1 виховательська (II поверх)
 5. 2 вахтерні кімнати І і III поверх
 6. 2 кімнати гігієни (III поверх)
 7. 2 кімнати для приготування їжі, кухня (III поверх)
 8. 2 кімнати для самопідготовки III поверх
 9. 2 ігрові кімнати IV поверх в лівому крилі.

ОФОРМЛЕННЯ ГУРТОЖИТКУ.

1. Вестибуль оформлений наочною інформацією про:

а) розпорядок роботи гуртожитку;

б) інформацією про безпеку життя при роботі з електричними приладами та техніку безпеки при пожежі;

в) інформацією органів самоврядування в гуртожитку;

г) графік чергування по гуртожитку;

д) дзеркало чистоти;

є) наочна інформація є в кожній секції.

2. Кімната відпочинку — IIІ поверх.

Відповідно естетично оформлена кімната, укомплектована набором шахматів і набором шашок, телевізором, періодикою. Відповідно естетично оформлена кімната, укомплектована телевізором, періодикою, необхідним приладдям для ведення гуртка «Умілі руки»

3. Чергування в гуртожитку здійснюється згідно графіку чергування по кімнатах і по секціям ранком і ввечері

4. Плануюча документація складається на основі плану роботи училища на даний навчальний рік.

5. Діючі гуртки:

а) хоровий

б) вокальний дівчат

в) вокальний хлопців

г) хореографічний

д) спортивні секції

е) драматичний

є) технічної творчості

6. Організація виховної роботи училища спрямована на те, щоб виховати свідомого громадянина України, цілісну морально, соціально, психологічно сформовану особистість молодої людини.

II. Права і обов’язки осіб, які проживають у гуртожитку.

Правила та обов’язки учнів, які проживають в гуртожитку

1. Учні, які проживають в гуртожитку, мають право:

 • Користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення,   обладнанням, інвентарем гуртожитку і комунально-побутовими послугами;
 • Вимагати ліквідації недоліків в культурно-побутовому обслуговуванні;
 • Обирати раду гуртожитку і бути обраним до його складу;
 • Приймати участь в культурно-масових і спортивних заходах;
 • Приймати участь в обговоренні і внесенні пропозицій з питань організації побуту в гуртожитку;

2. Учні, які проживають в гуртожитку, зобов’язані:

 • Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;
 • Сумлінно відноситись до збереження приміщення, обладнання та інвентарю гуртожитку (у випадку псування учні несуть матеріальну відповідальність);
 • Дотримуватись чистоти у жилих кімнатах і в місцях загального користування, почергово прибирати в гуртожитку;
 • Дотримуватись тиші в години, відведені розпорядком дня по гуртожитку, для виконання домашніх завдань і сну учнів;
 • Економно використовувати електроенергію;
 • Дотримуватись правил пожежної безпеки під час користування електропобутовими і нагрівальними приладами;
 • При вибутті з гуртожитку здати весь м’який інвентар, обладнання, що було закріплено за учнем;
 • Повертатись в гуртожиток не пізніше часу, встановленого розпорядком дня;
 • Брати участь в заходах та благоустрою, озелененні території, обладнані спортивних площадок, ремонту інвентарю, приміщень та інших видів обслуговування;
 • Знати і дотримуватись правил електробезпеки та пожежної безпеки, а також правил користування санвузлами.

3. Учням, які проживають в гуртожитку забороняється:

 • Переносити інвентар з однієї кімнати в іншу і виносити речі з гуртожитку без дозволу коменданта;
 • Грати в азартні ігри, розпивати спиртні напої, курити в жилих кімнатах, санвузлах та побутових кімнатах;
 • Встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електронагрівальні прилади;
 • Запрошувати в гуртожиток по сторонніх осіб та учнів без дозволу коменданта, вахтера, вихователя;
 • Приносити і зберігати в гуртожитку легкозаймисті горючі матеріали та спиртні напої;

4. Про всі порушення правил проживання, а також умов проживання учні зобов’язані повідомляти адміністрацію гуртожитку (коменданта, вахтера, вихователя), а також керівництво групи.

5. За порушення розпорядку дня в гуртожитку та правил проживання учнів в гуртожитку учень може бути виселений з гуртожитку.

III. Перепускний режим

1. Керівники груп виготовляють перепустки для проживання учнів у гуртожитку.

2. Вахтери гуртожитку здійснюють строгий пропускний контроль.

IV. Плата за користування жилою площею

Для осіб, які посе­лені на тимчасове проживання при наявності вільних місць, в т. ч. і для працівників навчального закладу на пільгових умовах.

Проживання у гуртожитку - безкоштовне.

V. Рада гуртожитку.

Актив гуртожитку:

Староста гуртожитку

Заступник старости

Спортивно-оздоровчий сектор:

Культурно-масовий сектор:

Житлово-побутовий сектор:

1. Посадові обов’язки (комен­данта, вахтера, вихователів, черго­вих).

Посадові обов’язки вихователя.

Загальні положення.

Вихователь, закріплений за учнями, які проживають в гуртожитку, є основним організатором виховної позакласної роботи. Призначається наказом директора по училищу з числа осіб, які мають педагогічну освіту.

Обов’язки вихователя.

2. Керуватися нормативними документами, які стосуються навчання і виховання учнів у ПТНЗ.

1. Проводити роботу по всебічному  гармонійному формуванню особистості майбутнього молодого робітника.

3. Вихователь відповідає за організацію, зміст і якість заходу, який проводиться в позаурочний час.

4. Веде відповідну документацію по плануванню обліку і звітності, здійснює матеріально-технічну і методичну підготовку до заходу.

5. Спільно з майстрами в/н і викладачами всебічно вивчає індивідуальні особливості, інтереси і нахил учнів, їх відношення до праці, навчання, громадських доручень.

6. Регулярно готує і проводить виховні заходи, спрямовані на виховання в учнів високих моральних якостей, відповідальності за якість навчання і відвідування занять, дотримання трудової і громадської дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

7. Разом з керівництвом групи домагається єдності вимог до учнів і узгодженості зусиль сім`ї та училища щодо виховання учнів. Разом з майстрами в/н інформує батьків про поведінку учня.

8. Брати участь в профорієнтаційній роботі училища.

Права вихователя

9. Бути присутнім на заняттях теоретичного і виробничого навчання учнів, перевідних і випускних екзаменах своїх вихованців.

10. Приймати участь у підведенні підсумків роботи, обговоренні будь-яких питань, що стосуються виховання учнів, вносити пропозиції по покращенню навчально-виховного процесу.

11. Представляти керівництву училища і педраді пропозиції про нагородження учнів за добросовісне відношення до своїх обов’язків, а також хорошу дисципліну.

Вихователь повинен:

Знати: Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання з предметів педагогіка і психологія в обсязі вищої школи, напрямки виховної роботи, форми її, індивідуальні характеристики учнів, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання.

Вміти: Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

Мати: Ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний, культурний, духовний розвиток людини як особистості.

Володіти культурою спілкування, його формами, способами, засобами.

Посадові обов’язки  чергового вахтера по гуртожитку.

 1. Прийняти чергування від попереднього чергового вахтера і зауваження записати у зошиті передачі чергувань (перевірка нежилих кімнат по поверхах, наявність замків та цілісності майна по секціях: плафони, шибки, вимикачі).
 2. Здійснювати контроль за прийомом і видачею ключів, для цього заповнювати журнал і видавати ключі тільки при наявності в учня перепустки.
 3. В гуртожиток впускати тільки жильців гуртожитку при пред’явленні ними перепусток на поточний навчальний рік.
 4. Про всі виявлені порушення учнями правил проживання у гуртожитку негайно сповіщати керівництво груп або дирекцію по телефону.
 5. У старост секцій взяти розклади занять по групах, щоб здійснювати належний контроль за перебуванням учнів у гуртожитку.
 6. Час обіду  - 12.00 – 13.00
 7. В разі пожежонебезпечної ситуації в гуртожитку черговий вахтер повинен діяти згідно рекомендацій інженера по техніці безпеки.

Пам’ятка чергового майстра

Черговий майстер повинен:

 1. прийти на 7.00 год. і разом з вахтером здійснити підйом учнів у гуртожитку;
 2. відкрити робочі корпуси училища;
 3. робочий час з 8.00 до 18.00 перебувати на посту в адміністративному корпусі;
 4. при відвіданні училища чужими особами — підійти і чемно розпитати, хто вони і кого їм потрібно, допомогти знайти потрібних людей;
 5. слідкувати за процесом переміщення учнів з кабінету в кабінет і не допускати запізнень чи пропусків учнями занять;
 6. слідкувати за точністю дзвінків на урок і з уроку;
 7. відповідати за стан збереження наочної інформації та символіки в навчальному корпусі;
 8. тримати на контролі процес прийому їжі учнями в їдальні, не допускати порушений дисципліни учнями при цьому: першими харчуються учні І курсу, потім II і III;
 9. обідня перерва чергового майстра з 13.00 до 14.00 год. вечеря — з 18.00 до 19.00 год.;
 10. черговий майстер повинен сприяти вирішенню всіх питань, які виникають в процесі чергування;
 11. відповідати за дотриманням порядку та хорошого санітарного стану в адмінкорпусі та на території перед ним;
 12. забезпечити наявність води у службових приміщеннях;
 13. в кінці робочого дня черговий замикає навчальні корпуси і залишає адмінкорпус разом із секретарем;
 14. після закриття навчальних корпусів черговий майстер чергує в гуртожитку та по території;
 15. о 22.00 год. передає чергування нічному черговому майстрові.

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО УЧНЯ У СЕКЦІЇ

 1. Прийняти чергування згідно графіка.
 2. Рано, після підйому прослідкувати, щоб жильці прибрали в кімнатах і не засмітили секцію.
 3. Черговий іде на уроки останнім із секції, слідкуючи, щоб там не залишилися учні.
 4. Коли в секції є хворий, черговий повідомляє про це чергового вахтера.
 5. Після уроків черговий повинен перебувати постійно у секції і слідкувати за порядком.
 6. Коли він не зауважив, хто у секції зробив безпорядок, він повинен прибрати сам, коли зауважив хто – слідкує, щоб прибрав винний у безпорядку.
 7. При ухилянні чи небажанні прибрати сміття винуватим у цьому, черговий повідомляє вахтера і записує у зошит передачі і прийому чергування учнями, який знаходиться у чергового вахтера.
 8. Черговий учень слідкує за порушенням дисципліни у секції.

САНІТАРНИЙ ДЕНЬ – СЕРЕДА

В цей день після уроків проводиться генеральне прибирання кімнат і секцій.

 1. Винести і витрусити одіяла, простирадла, покривала і доріжки.
 2. Всюди витерти пил і вимести сміття.
 3. Протерти скло у вікнах.
 4. Помити підвіконники і двері, а також тумбочки.
 5. Прибрати у шафах і тумбочках всередині.
 6. Помити підлогу.

2. Правила внутрішнього розпорядку.

Для забезпечення дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку діє

 • вахтери працюють по змінах — 4 вахтери по 12 годин;
 • 2 прибиральниці працюють через день — по 8 годин;
 • по 2 вихователі працюють через тиждень — по 8 годин;
 • для усунення неполадок щодня працює столяр, електрик та сантехнік (згідно журналу реєстрації неполадок).

В гуртожитку 2 рази на тиждень в кімнаті відпочинку III поверх проводить консультації практичний психолог.

Жильці гуртожитку в позаурочний час мають змогу користуватися бібліотечним фондом.

Кожного місяця проводиться рейдова перевірка стану проживання учнів в гуртожитку та збереження ними державного майна (директор, заступник директора з НВР, практичний психолог, заступник директора з АГЧ).

3. Розпорядок дня.

7.00 — 7.45 — особистий туалет, фіззарядка

7.55 — 8.15 - сніданок

8.30 — 14.55 – навчальний процес

15.00 — 15.30 – позаурочний захід<

15.30 – 16.30 – особистий час

16.30 – 19.00 – підготовка до уроків

19.00 – 19.30 – вечеря

19.30 – 20.00 – огляд новин

20.00 – 21.15 – час дозвілля

21.15 – 21.50 – вечірня перевірка

21.50 – 22.30 – вечірній туалет, відбій

4. Журнали обліку осіб, що про­живають.

5. План евакуації

6. Перепустки.

7. Журнал обліку відвідувачів.

8. Книга обліку матеріальних цінностей (опис майна).

9. Журнал зауважень (чергу­вання відповідних осіб).

10. Журнал запису завдань для обслуговуючого персоналу (сан­техніку, столяру, електрику).

11. Пам’ятки, інструкції, пла­кати з правил пожежної та елект­робезпеки, економії води, тепла, електроенергії тощо

Правила пожежної безпеки для учнів, які проживають в гуртожитку

Знаходячись в гуртожитку необхідно дотримуватись наступних  правил пожежної безпеки:

 • не користуватись в жилих кімнатах саморобними електронагрівальними приладами (камінами, плитками та кип’ятильниками);
 • слідкувати, щоб на нагрівальні прилади не попали легкозаймисті речі (м’який інвентар, папір);
 • в гуртожитку не можна курити;
 • приносити і зберігати в кімнатах гуртожитку пожежонебезпечні речовини і матеріали, а також паливо-мастильні матеріали забороняється;
 • своєчасно проводити прибирання в кімнатах гуртожитку та виносити сміття в спеціально визначені місця. Не захаращувати проходи, нежилі кімнати та підсобні приміщення сміттям;
 • виходячи з жилої кімнати не забувайте переконатись, що всі електропобутові прилади, радіоприймачі, магнітофони, настільні лампи вимкнено;
 • постійно мати заповненими ємності для води.

У випадку пожежі:

 • терміново повідомте жильців гуртожитку, вахтера та вихователя про пожежу та місце виникнення пожежі, та дійте по вказівці адміністрації гуртожитку;
 • наявними засобами пожежегасіння не допускати поширення вогню;
 • прослідкувати, чи всі учні, що проживають в гуртожитку вийшли із небезпечної зони, зробити усну чи письмову перекличку жильців;
 • без потреби не відкривати (розбивати) вікна і двері, бо приплив свіжого повітря сприятиме поширенню і збільшенню горіння;
 • якщо ліквідувати пожежу не можна своїми силами, негайно вийдіть із кімнати, закрийте двері, не закриваючи на замок;
 • якщо коридори і сходові клітки сильно задимлені, залишайтесь у своїй кімнаті, відкривши вікно. Закриті і добре ущільнені двері можуть довго захищати від небезпечної температури. Повідомте жильців гуртожитку та адміністрацію гуртожитку про своє місцезнаходження.